Kinefiz telefon Kinefix email
06.08.2023

Da li treba da vežbam ako imam osteoporozu?

Odgovor je jednostavan, DA – trebalo bi da vežbate ako imate osteoporozu. Vežbanje je važan korak u održavanju jakih i zdravih kostiju kada je u pitanju zdravo starenje. Preporučuje se bar 30 minuta vežbanja tokom dana za obolele od osteoporoze. U nastavku želimo da povećamo Vaše znanje o osteoporozi, kao i da Vas, nadamo se, podstaknemo da postanete aktivni učesnik kada je u pitanju svakodnevna vežba, bilo da imate osteoporozu ili ne!

Osteoporoza je izvedena iz kombinacije latinskih reči za kost (osteo) i rupe (poroza). Svetska zdravstvena organizacija definiše osteoporozu kao “Bolest koju karakteriše koštana masa i mikroarhitektonsko propadanje koštanog tkiva, što dovodi do povećane krhkosti kostiju i posledičnog povećanja preloma”.

Osteoporoza je stanje koje se može sprečiti vežbama. Međutim, osteoporoza ostaje globalni problem sa preko 9miliona preloma širom sveta godišnje. Broj slučajeva raste sa godinama – sa 2 % kod 50-godišnjaka na 25% kod 80-godišnjaka.

Procenjuje se da samo u Evropi 22 miliona žena i 5,5 miliona muškaraca ima osteoporozu. Kičma, kuk, distalni deo podlaktice i gornji deo humerusa su najčešća mesta u kojima ljudi sa osteoporozom dožive prelom. Nažalost, ove vrste preloma nose sa sobom neželjene komplikacije, kao što su boravak u bolnici, povećani troškovi i invalidnost.

Faktori rizika za razvoj osteoporoze:

  • starost – održavanje strukture kostiju opada s godinama
  • pol – žene imaju veći rizik od muškaraca
  • prevremena menopauza/postmenopauza ili histerektomija ( ovo ima hormonski efekat na zdravlje kostiju)
  • povećana upotreba steroida
  • pušenje
  • alkoholizam
  • loša ishrana

Dijagnoza osteoporoze

Osteoporoza često može ostati nedijagnostikovana sve dok neko ne padne i ima posledični prelom, što rezultira ispitivanjem kostiju. Dvoenergentska rendgenska apsorpciometrija je najredovniji oblik procene za dijagnozu osteoporoze, a brz je i bezbolan test.

Zašto je vežbanje bitno za osteoporozu?

Važno je zapamtiti da je kost živo tkivo koje reaguje na vežbu na sličan način kao mišić – postaje jača. Nivo vežbanja treba da stvori opterećenje, što znači da treba da bude viši od normalne dnevne aktivnosti, omogućavajući prilagođavanje kostiju, snagu mišića, koordinaciju, fleksibilnost i ravnotežu.

Vežbe sa opterećenjem i trening otpora su najbolji oblici vežbanja za osteoporozu.

Ako ste izloženi velikom riziku od osteoporotičnog preloma vežbe sa manjim opterećenjem su prikladnije, ali prvo se obratite fizioterapeutu za sva pitanja.

Kako Vam fizioterapeut može pomoći?

Fizioterapeut će moći da sastavi odgovarajući individualni program vežbi koji će napredovati kroz različite faze i na taj način sprečiti rizik od pada za 25%.

Ako ste imali nesreću da doživite prelom, fizioterapeut će igrati glavnu ulogu u rehabilitaciji Vaše povrede i vratiti Vam kondiciju.

Dakle, fizioterapeut Vam programom vežbi pomaže da održite jake kosti kao i da poboljšate ravnotežu i koordinaciju.

Centar za masažu i korektivnu gimnastiku. - Kinefiz

Telefon: +38163 123456

E-Mail: kinefiz2023@gmail.com